7 Premtimet e Allahut per besimtaret ne kete bote

1. Shpëtimin, argument fjala e Allahut:

“Me të vërtetë, shpëtuan besimtarët.”
(Muminun: 1).

2. Udhëzimin në rrugën e drejtë, argument fjala e Allahut;

“Me të vërtetë, Allahu i udhëzon besimtarët në rrugën e drejtë.”
(Haxh: 54).

3. Ndihmën, argument fjala e Allahut:
“E për ne, është që t’i ndihmojmë besimtarët.”
(Rrum: 47).

4. Fuqinë, argument fjala e Allahut:

“Por, fuqia është e Allahut dhe e Profetit të Tij dhe e besimtarëve, mirëpo – hipokritët nuk e dijnë (këtë).”
(Munafikun: 8).

5. Hilafetin.

6. Jetë të mirë dhe të bukur، argument fjala e Allahut:

“Kush punon vepra të mira – qoftë mashkull apo femër – e është besimtar, Na do t’i japim atij që të kalojë jetë të bukur. Dhe, me të vërtetë, për veprat që kanë punuar, do t’i shpërblejmë ata me shpërblimin më të mirë se sa që e kanë merituar.”
(Nahl: 97).

Suad Shabani

Leave a Reply

Your email address will not be published.