8 kohët e përshtatshme për të marrë përgjigje për lutjen që bëjmë

KOHËT MË TË PËRSHTATSHME PËR TË MARRË PËRGJIGJE PËR LUTJET QË BËJMË

Ndër kohët më të përshtatshme, sipas këshillave të Pejgamberit (alejhi selem), janë:

1. Dita e Arafatit, që është gjithmonë një ditë para Kurban Bajramit.

2. Nata e Kadrit, që është në dhjetë-ditëshin e fundit të muajit të madhëruar të Ramazanit.

3. Pjesa e fundit e natës.

4. Koha midis ezanit dhe ikametit.

5. Dita e xhuma.

6. Kur jemi duke bërë sexhde.

7. Kur jemi në udhëtim e sipër.

8. Kur bie shi, etj.

Këto janë disa kohë që i ka përmendur Pejgamberi (alejhi selem), por kryesore është që besimtari t’i drejtohet Allahut me lutje, kudo që të jetë, sepse Ai kërkon nga ne që të trokasim në derën e Tij kudo e kurdo, madje, Ai kënaqet nga një veprim i tillë.

Në ajetin e gjashtëdhjetë të sures “Gafir” Allahu thotë:

“…Lutmuni vetëm Mua, që t’ju përgjigjem …”

Gafir: 60

©xhamiambret.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *