Bëjeni të lumtur nënën tuaj, pastaj edhe Allahu do t’ju bëjë juve

Bëjeni të lumtur nënën tuaj, pastaj edhe Allahu do t’ju bëjë juve
Bamirësia ndaj nënës është një nga arsyet më të mëdha për fitimin e mëshirës së Allahut.

Ne të gjithë e dimë se çfarë lloj pozite zë nëna në fenë tonë islame. Pejgamberi (savs) na këshillon neve se nën këmbët e nënës gjendet xheneti, përkatësisht, duke i bërë mirë nënës mund të fitohet falja e mëkateve dhe hyrja në kopshtet e xhenetit, në të cilat besimtarët do të qëndrojnë përgjithmonë.

Kurani në shumë vende e përmend rëndësinë e bindjes ndaj prindërve, sidomos ndaj nënës:

“Ne e urdhëruam njeriun t’u bëjë mirë prindërve të vet, ngase nëna e vet me mundim e barti dhe me vështirësi e lindi, e bartja e tij dhe gjidhënia e tij zgjat tridhjetë muaj (e ai vazhdon të jetojë) derisa të arrijë pjekurinë e vet dhe kur t’i mbush dyzet vjet ai thotë: “Zoti im, më inspiro mua që të falënderoj për të mirën tënde që ma dhurove mua dhe prindërve të mi, që të bëj vepra të mira që i pëlqen Ti dhe m’i bën të mirë pasardhësit e mi, unë pendohem te Ti dhe unë jam me muslimanët.” (el-Ahkaf, 15)

Nga ana tjetër, mosbindja ndaj nënës është një nga mëkatet më të rënda që njeriu mund t’i kryejë, në mëkatet më shkatërruese për të cilat më së shpejti fitohet dënimi i kësaj bote, dënimi i ahiretit dhe zemërimi i Zotit.

Në këtë artikull do t’i përmendim disa rekomandime të mrekullueshme nga Dr. Salih Megamisi për rëndësinë e bamirësisë ndaj nënës si një mënyrë për lumturinë në të dy botët.

– Nëse nëna jote është ende gjallë, kushtoju asaj dhe bën gjithçka për ta bërë atë të lumtur. Betohem në Allahun, mënyra më e ndershme për t’iu afruar Allahut dhe për të arritur suksesin më të madh është t’i bëni prindërit tuaj të lumtur, e sidomos nënën. (…)

– Të bërit të lumtur nënën tuaj, është nga arsyet më të mëdha për të cilën do të arrini sukses tek Allahu.

– Të bërit të lumtur nënën është një nga gjërat e mëdha, e cila do të ndihmojë, që të shquhesh nga njerëzit e tjerë, me ndihmën e Allahut. Bëni gjëra të cilat do ta bëjnë atë të lumtur. Thirreni në telefon kur e dini se ajo do të jetë e lumtur që ta dëgjojë zërin tuaj.

– Një njeri erdhi te Ibn Abbasi (r.a.), dhe i tha atij se e kishte vrarë dikë. Ai e pyeti: ‘O kushëriri i Pejgamberit (savs), a mund të pendohem?’

Ibn Abbasi (r.a.), i tha atij: ‘A e ke nënën gjallë?’

Njeriu u përgjigj se nuk e kishte nënën gjallë.

Ibn Abbasi (r.a.), i tha: ‘O biri i vëllait tim, shtoje kërkimin e faljes dhe bëj vepra të mira’, pastaj njeriu u largua.

Ataa ibn Jesar (njëri nga studentët e Ibn Abasit) e pyeti: ‘O kushëriri i Pejgamberit (savs), pse e pyete atë, se a e ka nënën gjallë?”

Ibn Abbasi (r.a.), iu përgjigj: ‘Betohem në Allahun, se unë nuk di ndonjë vepër që mund të afrojë tek Allahu më tepër sesa sjellja e mirë ndaj nënës.’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *