Biri im, hyrja në xhen’net është falas, ndërsa në zjarr është me para!!

Një ditë gjyshi i tha nipit të tij:
Biri im, hyrja në xhennet është falas, ndërsa në zjarr është me para.
I riu e pyeti: e si kështu o gjyshi im?!
Gjyshi ia ktheu: Ai që luan bixhoz, paguan para, ai që konsumon alkool, paguan para, ai që shkon pas kurvërisë, paguan para, ai që përdorë drogë, paguan para…

Kurse për të hyrë në xhennet, nuk të duhen para, ngase ai që dëshiron të falet, falet pa paguar para, ai i cili dëshiron të agjërojë, agjëron pa para, ai i cili urdhëron për të mirë dhe ndalon nga e keqja, nuk paguan para, ai i cili i bënë istigfar Zotit, nuk paguan para, ai që e ulë shikimin nga harami, nuk paguan para…, andaj a dëshiron të paguash para dhe të shkosh në zjarr, apo të shkosh në xhennet pa paguar asgjë?!

Sa i mirë ishte gjykimi i plakut!

• Edhe ky mesazh të erdhi falas, prandaj shpërndaje edhe ti falas!

Nga arabishtja: Dr. Selatin Mehani

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *