Çdo problem ka një zgjidhje

Kulthum ibni Egar (Zoti e mëshiroftë) ka qenë një komandant tepër i suksesshëm në ushtrinë e kalifit Abdulmelik ibn Mer’uan (Zoti e mëshiroftë), njëkohësisht dhe një njeri shumë i mençur. Rivali i tij ishte Haxhaxh ibn Jusuf Eth-thekafi (Zoti e mëshiroftë), i cili kishte një urrejtje të madhe për të.

Haxhaxhi, sajoi akuza të tilla që e bindën Abdulmelikun të lëshonte një dënim me vdekje për Kulthumin, madje pa e dëgjuar mbrotjen e tij.

E ëma e Kulthumit, që i kish kaluar të 100-tat, shkoi tek Abdulmeliku të kërkonte falje për të birin.

Abdulmeliku, u vu në pozitë nga vetë mosha e saj, kështu që i tha: -Nënë, do shkruajmë në dy letra të ndryshme në njërën i fajshëm dhe në tjetrën i pafajshëm, djali yt do të zgjedhi njërën, dhe nëse është i pafajshëm, padyshim që Zoti do e shpëtojë!

U largua plaka drejt shtëpisë e pikëlluar dhe i tregoi të birit për ç’ka ngjarë, Kulthumi me qetësinë më të madhe i tha: – Mos u mërzit nënë, se çdo problem e ka një zgjidhje.

Ditën e gjyqit, ai prezantoi në sheshin e ekzekutimeve, ku tek shorti qëndronte Haxhaxhi i cili buzëqeshte me një buzëqeshje dinake.

Shkoi Kulthumi dhe pa u menduar dy herë, e zgjodhi një letër dhe pa e hapur e futi në gojë dhe e gëlltiti.
Ç’bëre ashtu? – i tha mbreti.
Lartmadhërl, unë e bëra zgjedhjen time pa e shikuar, për ta vërtetuar se çfarë kam zgjedhur, le të hapim letrën aktuale. E hapën letrën e dytë dhe në të shkruhej “fajtor”, kështu që Abdulmeliku e fali.

Kur e pyetën se përse veproi ashtu, ajo tha: -E kuptova nga buzëqeshja e Haxhaxhit se në të dyja fletët ishte shkruar fajtor, ndaj e gëlltita njërën.

Në jetë përballemi me problematika të ndryshme, merri gjërat me qetësi e maturi dhe padyshim që do gjesh zgjidhje.

Gentjan Mara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *