Kënaqe Zotin tënd!!

Një fjalë e urtë arabe thot: „Kënaqësia e njerzve është një qëllim që nuk mund të arrihet“

Pasha Allahun i Cili ngritë atë që don dhe poshtëron atë që don njerëzit kurr nuk po pushojshin të folurit për robërit e Tij. Prandaj mundohu të bëhesh i sinqert me Krijuesin tënd i Cili më së miri të shpërblen për veprat që i bën!

Kënaqësia e Allahut dhe veprimi e mundimi për ket qëllim të lartë dhe të vetëm të vlefshëm është rehatia dhe qetësia e vetme për shpirtin tënd.

Pasha Allahun kënaqësia shpirtrore për të cilën po vuajnë njerëzimi dhe nuk po munden ta gjejnë dhe nuk do ta gjejnë, mvaret prej këtij fenomeni e asgjë tjetër.

„Dhe kënaqësia e Allahut është më e madhe“

Ne do tja tregojmë botës madhështine e ksaj feje e cila i ngriti ata të cilët u munduan t’a ngritin këtë, me lejen e Allahut subhaneh

Mos harro se njerëzit ishin barrierra më e madhe mes ty dhe xhennetit të Allahut prandaj ki kujdes prej këtij momenti që të mos bëhesh prej atyre të cilët do të dëshirojnë të bëhen Dhe në një ditë ku do të shtangen sytë dhe do të pendohen fort.

Pra bëhu i sinqert ashtu si i takon besimtarit dhe mundohu të kënaqësh Zotin tënd që të kënaqësh edhe ti !

Shkruan: Ardian Elezi

Leave a Reply

Your email address will not be published.