Lutja e Profetit a.s. për sëmundjet dhe epidemitë e ndryshme

Corona Virusi dhe lutja e Profetit, Alejhi Selam për sëmundjet dhe epidemitë e ndryshme

All-llahumme in-ni eudhu bike minel minel-baresi, uel-xhununi, uel-xhudhami ue min seji-ilskami

O Allahu im!
Mbështetem tërësisht tek Ti që të më mbrosh nga Lebra, Çmenduria, sëmundjet e lëkurës dhe çdo e keqe apo rrezik që mund të më kanoset. Amin!

SËMUNDJET E KEQE APO RREZIK
Përfshihet çdo lloj sëmundje apo rreziku që mund të na kanoset qofshin këto fizike, virtuale apo të epidemive të ndryshme të panjohura më parë. Siç janë Coronavirusi, Sida, Kolerja, Kanceri, Malarja, shumëllojshmëria e viruseve të ndryshme vdekjeprurëse etj.

VINI RE!
Nëse besimtari i lutet vazhdimisht dhe sinqerisht Allahut të madhëruar, Ai, e ruan nga çdo lloj rreziku që i kanoset. Prandaj kërkohet vazhdimisht ripërtëritje e besëlidhjes me Allahun dhe mbështetje totale tek Ai, sepse herë pas here ne zhytemi në kërkim të kënaqësive të kësaj bote dhe harrojmë rrugëtimin drejt Krijuesit madhështor.

ThuajL
Esh-hedu en la ilahe il-la Allah, ue esh-hedu ene Muhameden Resulullah

Tani bëjë lutjen më lartë sa më shpesh me bindje dhe besim të plotë se Allahu do të ruaj e do të shpëtoj nga çdo rrezik e nuk të dëmton aspak CoronaVirusi,
Jetën e ka Zoti i madhërueshëm dorë dhe askush tjetër, Prandaj ska nevojë për panik.

Allahu na ruajt e na dhuroftë qetësi, Amin!

Përgatiti Sulejman Rustemi

Leave a Reply

Your email address will not be published.