Mos i harro lutjet ne keto dite te veshtira

Ka thënë imam Ibn Kajjim -Allahu e mëshiroftë-:

“Duaja është prej ilaçeve më të dobishme.

Ajo është armike e belasë. Ajo e largon, e kuron, e pengon rënien e saj dhe e ngre (e heq) atë, ose e lehtëson belan kur ajo ka rënë. Ajo (duaja) është arma e besimtarit”.

الجواب الكافي1/4.

E lusim Allahun e Lartësuar ta largojë prej nesh këtë bela që na ka rënë e të na e mundësoj sa më shpejt kthimin në normalitet! E lusim Allahun e Lartësuar që sa më shpejt të hapen xhamitë të cilat janë mbyllur me apo pa të drejtë!

Brulind Callari

Leave a Reply

Your email address will not be published.