Mrekullia kur’anore në lidhje me trurin

Duke folur për një prej krerëve të idhujtarëve, i cili e ndaloi Muhamedin të falej në Qabe, në Kuran thuhet: “Jo! Nëse ai nuk ndalon, Ne do ta kapim atë prej naasijeh.(1) Nasijeh gënjeshtare dhe mëkatare.” (Kuran, 96: 15-16)

Përse Kurani e përshkruan pjesën e përparme të kokës si gënjeshtare e mëkatare? Cila është lidhja midis kësaj pjese, nga njëra anë dhe gënjeshtrës e mëkatit, nga ana tjetër? Po të shikojmë ndërtimin e trurit (shih fig.), vëmë re se në këtë vend ndodhet pjesa paraballore e trurit.

Çfarë thonë fiziologët për funksionin e kësaj zone?

Libri “Bazat e Anatomisë dhe Fiziologjisë” thotë për këtë zonë: “Motivimi dhe parashikimi për të planifikuar dhe filluar lëvizjet ndodhin në pjesën e përparme të lobeve ballore, në zonën paraballore.” (2)

Gjithashtu, libri thotë: “Për shkak se zona paraballore merr pjesë në motivim, mendohet se ajo është qendra përgjegjëse për agresionin …” (3)

Kjo pjesë e trurit pra është përgjegjëse për planifikimin, motivimin dhe fillimin e veprimeve të mira apo të këqija, si dhe për thënien e gënjeshtrave apo të vërtetave. Kështu, është mjaft e saktë ta përshkruash pjesën e përparme të kokës, ashtu siç përshkruhet në Kuran si gënjeshtare apo mëkatare, kur dikush gënjen apo bën mëkate.

Sipas Prof. Keith L. Moore ky funksion i zonës paraballore është zbuluar nga shkencëtarët vetëm në gjashtëdhjetë vitet e fundit. (4)

Regjionet funksionale në hemisferën e majtë të korteksit
cerebral. Zona paraballore gjendet në pjesën e përparme të korteksit
cerebral (Essentials of Anatomy & Physiology, Seeley and others, f.
210.)
Regjionet funksionale në hemisferën e majtë të korteksit
cerebral. Zona paraballore gjendet në pjesën e përparme të korteksit
cerebral (Essentials of Anatomy & Physiology, Seeley and others, f.
210.)

____________________________

(1) Pjesa e përparme e kokës.

(2) “Essentials of Anatomy and Physiology”, Seeley dhe të tjerët, f. 410.

(3) “Essentials of Anatomy and Physiology”, Seeley dhe të tjerët, f. 211.

(4) “El-Exhaz fii el-Nasijeh (The Scientific Miracles in the Front of the Head)”, Moore dhe të tjerët, f. 41.

(Shkëputje nga libri: “UDHËZUES I ILUSTRUAR MBI ISLAMIN”, I.A. Ibrahim, Prishtinë, pa vit bot.)

Leave a Reply

Your email address will not be published.