Namazi fshin mëkatet

Hasan El- Basriu ka thënë: “Pesë kohët e namazit i ngjajnë një lumi të pastër dhe të bollshëm: nëse në të pastrohesh pesë herë në ditë, vallë a do të mbetej papastërti tek njeriu?

Kjo do të thotë se namazi i  pastron gjynahet dhe nuk ngel asgjë jashtë mëkateve të mëdha. Kjo ndodh kur njeriu falet me përulësi dhe zemra e tij është në namaz.

I Dërguari i Allahut s.a.v.s. ka thënë: “Kush fal dy reqate, ndërsa mendja e tij nuk fluturon nga gjërat e dynjasë, do t’i falen mëkatet e mëparshme .

(Islampress)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *