Njerëzit më të urryer tek Allahu xh .sh. janë grindavecët e flaktë.

I Dërguari i Allahut s.a.v.s ka thënë: ““Kush lë debatet kur nuk është në të drejtë, do t’i ndërtohet një shtëpi në xhenet, ndërsa kush i lë debatet kur është në të drejtë, do t’i ndërtohet një shtëpi në pjesën më të zgjedhur të xhenetit.”

Aisheja r.a. transmeton se i Dërguari i Allahut ka thënë: “Në të vërtetë njerëzit më të urryer tek Allahu xh .sh. janë grindavecët e flaktë.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *