O biri im, kalova afër shumë profetëve dhe përfitova nga ata 8 mençuri

Një ditë Lukmani i tha djalit të tij:

O biri im, kalova afër shumë profetëve dhe përfitova nga ata 8 mençuri:
-Kur të jesh në namaz, ruaje zemrën tënde.
-Kur të jesh në tubime njerëzish, ruaje gjuhën tënde.
-Kur të jesh në shtëpitë e të tjerëve, ruaje shikimin tënd.
-Kur të hash, ruaje lukthin tënd.

Dy gjëra mos i përmend kurrë:

-Të keqen që të kanë bërë të tjerët;
-Të mirën që u ke bërë të tjerëve.

Dy gjëra mos i harro kurrë:
-Allahun dhe Botën tjeter…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *