Shokët e Pejgamberit a.s. ishin njerëz me ambicie të mëdha

Për Abdurahman ibn Aufin dhe artin e tij për biznes thuheshte se nëse “lëvizte një gurë, nën të gjente dinar”.

Sahabët e Pejgamberit a.s. ishin njerëz me ambicie të mëdha, të pasur dhe me autoritet, e jo të varfër dhe për gjunah siç, shumicën e rasteve i prezentojmë.

Duke i mësuar njerëzit se pasuria është e dëmshme, ndërsa skamja virtyt, nuk mund të edukosh asgjë tjetër veç se një fukara që do të jetë barrë për shoqërinë.

A.D. Islampress)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *