Shtatë persona All-llahu do t’i vendosë nën hijen e Tij, atë Ditë

Transmetohet nga Ebu Hurejre radijallahu anhu se i Dërguari i All-llahut sal-lAllahu alejhi ve sel-lem ka thënë:
“Shtatë persona (lloje njerëzish) All-llahu do t’i vendosë nën hijen (mbrojtjen) e Tij, atë Ditë, kur nuk do të ketë hije (mbrojtje) tjetër përveç saj: Ata janë:

– Sunduesi i drejtë,
– i riu që ëshë rritur në ibadet dhe dëgjueshmëri ndaj All-llahut,
– njeriu, zemra e të cilit është e lidhur për xhamitë,

– dy njerëz (shokë) të cilët në emër të All-llahut

janë dashur, janë shoqëruar dhe të tillë janë ndarë (deri në vdekje),
– njeriu, të cilin e thërret një grua autoritative dhe e bukur, kurse ky i përgjigjet se i frikësohet All-llahut;

– njeriu i cili e ndanë sadakan fshehtë, ashtu që dora e majtë nuk di ç’bën (sa ndanë) e djathta, dhe
– një njeri i cili e përkujton All-llahun në vetmi dhe i mbushen sytë me lot”.

(Muttefekun alejhi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *