Si lutej i Dërguari i Allahut s.a.v.s?

Kur Të lusni Allahun xh.sh. atëherë bëjeni këtë ashtu si bënte i dërguari i Allahut s.a.v.s.

Sa herë që Pejgamberi a. s. i lutej Zotit të Madhërishëm ndiqte pesë rregulla:

  • Lutjen e fillonte me falënderim ndaj Allahut xh.sh.
  • Dërgonte salavat për veten e tij (ne do të dërgojmë salavat mbi pejgamberin a.s. në këtë formë Allahume sali ala Muhamedin ve ala Ali Muhamed).
  • Kërkojme nga Allahu xh.sh te fal mëkatet duke bërë tevbe.
  • Lutemi atë që kemi nevojë dhe duam të na jap Allahu i Madhërishëm.
  • Dhe në fund përsëri dërgojmë salavat për Pejgamberin dhe falënderojmë Allahun xh.sh.

(Islampress)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *