Si mund ta harroni bamirësinë e nënës suaj?!

Shumë shpesh kemi raste të shohim dhe dëgjojmë se ka të rinj që janë të neveritshëm në trajtimin e nënave të tyre, duke harruar kështu mirësinë e tyre.

Vëlla i dashur, motër e respektuar:

A ke harruar sa herë të ka bartur në krah ?!

A ke harruar sa herë të ka ushqyer me qumësht ?!

A ke harruar sa herë të ka pyetur ?!

A ke harruar sa herë gjatë natës e ke zgjuar ?!

A ke harruar sa herë te mjeku të ka çuar?!

A ke harruar se ajo kafshatën e gojës e ka ndarë që ti të kesh ?!

A ke harruar, a ke harruar ….

Një mijë herë, a ke harruar…

Mos harroni, ashtu siç e keni harruar ju bamirësinë e nënës suaj ndaj jush, njashtu edhe fëmijët tuaj do ta harrojnë bamirësinë tuaj ndaj tyre !!!

Dhe mos harroni se kënaqësia e Zotit është në kënaqësinë e prindërve, dhe zemërimi i Zotit është në zemërimin e tyre !!!

O Zot, na bëj që të jemi nga ata që e kuptojnë se prindërit tanë janë dera jonë për xhenet.

Përkthim: Miftar Ajdini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *