Toka nuk i harron ballët që në të bëjnë sexhde

Toka nuk i harron ballët që në të bëjnë sexhde, nata nuk i harron rënkimet e të devotshmëve, faqet nuk i harrojnë lotët e të penduarve, kurse Allahu e di që ne, përkundër mëkateve tona, ne jemi besimtarë.

Jeta kalon shpejt, prandaj kini kujdes që shpresat e gjata mos të ju mashtrojnë dhe ruajeni gjuhën nga të folurit gabim.

Gjithçka që lind patjetër duhet të vdesë, vetëm Allahu është përjetësisht i gjallë dhe Ai nuk vdes.

Nuk janë princër të gjithë ata që veshin mëndafsh, dhe nuk janë të varfër të gjithë ata që flenë pa krevat. Sa shumë njerëz të nënçmuar ka që janë nën rrobat e mëndafshta, dhe sa shumë njerëz të varfër ka që edhe pa krevate janë princër.

Le të jemi një shoqëri me cilësi të bukura, dhe jo një shoqëri me emra të bukur.

Një ditë, një vajzë e vogël u ul me nënën e saj, duke ia rrëfyer asaj ëndrrat dhe fantazitë e saj, dhe pastaj u ngrit në këmbë, iu drejtua nënës së saj dhe i tha: “A e din oj nëna ime, kur të rritem dhe të martohem, nëse Allahu mi falë dy djem, njërin do ta emëroj Omer ibnul-Hattab, kurse tjetrin Omer ibn Abdulaziz.”

Nëna qeshi dhe pastaj tha: “Oj vajza ime, çka mendon, në vend që tu kushtosh vëmendje emrave, tu kushtosh pak më shumë vëmendje edukimit dhe cilësive morale të fëmijëve tuaj?”

Vajza u përgjigj në befasi: “Nuk po të kuptoj, oj nënë!”

Atëherë, nëna e saj i tha: “Oj vajza ime, sa shumë muslimanë ka që mbajnë emrin Omer, dhe sa pak ka cilësi dhe tipare të Omerit tek ta. Emrat nuk e ndryshojnë shoqërinë, por virtytet dhe cilësitë e moralit të bukur. Jepuni fëmijëve tuaj cilin emër musliman që dëshironi, por nëse me të vërtetë dëshironi të keni Omer, atëherë duhet t’ia mësoni birit tuaj devotshmërinë dhe drejtësinë. Nëse dëshironi të keni një Hatixhe, atëherë vajzës suaj duhet t’ia mësoni dëlirësinë, besnikërinë, butësinë dhe dhembshurinë. Nëse dëshironi të keni Halid, atëherë djalit tuaj duhet t’ia mësoni guximin dhe sakrificën.”

Le të bëhemi bashkësi e virtyteve dhe cilësive morale, dhe jo vetëm bashkësi e emrave të bukur, sepse vetëm atëherë do të jemi në gjendje të bëjmë ndryshime pozitive në shoqëri.

Përkthim: Miftar Ajdini

Abdusamed Nasuf Bušatlić;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *