Vepra e mirë nuk do të plotësohet pa tri cilësi

Njerëzit e mençur kanë thënë:

„Kush nuk i dëshiron tre, do të sprovohet me gjashtë:

(1) Ai që nuk i dëshiron miqtë do të sprovohet nga armiqësia dhe poshtërimi;

(2) Ai që nuk e dëshiron sigurinë, do të sprovohet nga vështirësia dhe bezdisja;

(3) Ai që nuk e dëshiron veprën e mirë, do të sprovohet nga pikëllimi dhe pendimi. “

Abbas ibn Abdul-Muttalibi (r.a.) ka thënë:

„Vepra e mirë nuk do të plotësohet pa tri cilësi: Pa nxitim, pa zvogëlim dhe pa fshehje.

Nëse nxitoni për të bërë një vepër të mirë, do të ndjeni kënaqësi dhe rehati, nëse e shihni të vogël në sytë tuaj, do ta rritni, dhe nëse e fshihni nga të tjerët, do ta plotësoni!“

Përkthim: Miftar Ajdini

(Islampress)

Leave a Reply

Your email address will not be published.