Vepra për Xhennet

I Dërguari i Allahut s.a.v.s ka thënë: “Pasuesit e mi do të hyjnë në xhenet me mëshirën e Zotit, pastaj me pastërtinë e zemrave  të tyre dhe ndjenjën e mëshirës për të gjithë muslimanët, e nuk do të hyjnë në xhenet vetëm për shkak të namazit dhe agjërimit të shumtë.”

Është thënë se në Ditën e Kiametit melekët  do të thonë: Tani le të ngrihet ai të cilit  Allahu i premtoi se do ta shpërblej Vet  Zoti! Dhe atëherë do të ngrihet vetëm ai  që  ofroi ndihmë vëllaut të vet kur kishte nevojë,  ai që e fali vëllaun e vet për padrejtësinë që ia kishte bërë dhe  ai që vëllaut të vet  i dha nga mirësitë që Allahu i kishte dhënë atij.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *