Tërë mjekësia në gjysmën e një ajeti Kuranor

Allahu i Lartësuar në një ajet kuranor ka thënë: “…Hani dhe pini, por mos e teproni…” (A’raf, 31).Komentatori i njohur i Kur’anit, Kurtubiu i ka bërë një koment të shkëlqyer këtij ajeti, dhe pasi që përmend se ngrënia e tepërt është e papëlqyeshme fetarisht, ai prek edhe dobitë e të ngrënit pak, ku ndër të tjerash thotë: “Në të ngrënit e paktë ka shumë përfitime. Kjo bën që trupi i njeriut të jetë më i shëndetshëm, kujtesa më e mirë, të kuptuarit më i qartë, nevoja për gjumë më e paktë…”

Më pas, ai përmend dëmet e të ngrënit tepër:“Në të ngrënit e tepërt ka tejmbushje të stomakut e prishje të ushqimit të patretur.Kjo shkakton sëm’undje të ndryshme, kështu që personi në fjalë kërkon më shumë kurim sesa ai që ha pak.”Disa mjekë thonë: “Kurimi më i mirë qëndron te vlerësimi i përshtatshëm i ushqimit që konsumohet.”Pejgamberi ynë, Muhammedi a.s., e ka shpjeguar këtë në mënyrë të plotë, që është e njëjtë me fjalën e mjekëve, kur ai thotë:

“Biri i Ademit nuk mund të mbush enë më të keqe sesa stomakun e tij. Është e mjaftueshme për birin e Ademit të hajë disa kafshata sa për ta mbajtur shpinën drejtë.Dhe nëse është e nevojshme për më shumë, atëherë të lërë një të tretën e stomakut për ushqim, një të tretën për ujë dhe një të tretën përajër.”/mjekumusliman

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *