Fjalë të bukura nga Aliu (radijallahu anhu)

Ka thënë Aliu (radijallahu anhu):

“Sot ka vepra pa llogari, kurse nesër ka llogari pa vepra. Përderisa ti i rraskapitur dhe i thyer gjëndesh ndërmjet Duarve të Allahut të Lartësuar, më kot do të kërkosh për ndonjë vepër të vetme të mirë për ta rënduar Peshoren. Por në këtë situatë nuk do të të ndihmojnë as pendimi e as lotët, as vëllezërit e as prindërit, as gruaja jote e dashur e as fëmijët e tu për të cilët ke bërë çdo gjë.”
Sikurse thotë Allahu:
” Atë ditë njeriu ikën prej vëllait të vet. Prej nënës dhe prej babait të vet. Prej gruas dhe prej fëmijëve të vet. Atë ditë secilit i mjafton çështja e vet.”
(Abese, 34-37)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *