Kush e thotë këtë lutje, çfardo që ti kërkoje Allahut do të përgigjet lutja e tij pas saj

Dhikri i mëngjesit dhe i mbëmjes
Ka thënë i Dërguari alejhu selam se kush e thotë në mëngjes dhe në mbrëmje:
O Zot ti më ke krijuar, dhe Ti më udhëzon,
Ti më ushqen dhe ti më jep për të pirë,
Ti ma merr shpirtin, dhe Ti më ringjall

Nuk i lutet Allahut për diçka, pos që t’ia jep Allahu atë gjë.

Thuaj kështu:
O Zot ti më ke krijuar, dhe Ti më udhëzon,
Ti më ushqen dhe ti më jep për të pirë,
Ti ma merr shpirtin, dhe Ti më ringjall

Leave a Reply

Your email address will not be published.