A e dini se muslimanët pasi tështijnë falenderojnë Zotin e Gjithësisë?! Shkenca u mahnit pasi…

Profeti Muhammed (Paqja dhe bekimi i All-llahut qofshin mbi të) ka thënë: “Nëse dikush prej jush teshtin të thotë: “Elhamdulilah” (Falënderimi i qoftë All-llahut)
Arsyeja pse duhet të falënderojmë All-llahun pas teshtitjes është sepse gjatë procesit të saj zemra pushon së rrahuri. Kjo bëhet në një shpejtësi mbi 100milje/h dhe nëse ju teshtini me forcë, atëherë rreziku është i pashmangshëm. Por nëse tentoni ta ndaloni daljen e saj jashtë, kjo sipas mjekëve shkakton mpiksje të gjakut në tru dhe qafë, që rezulton me pasoja të rënda që mund të rrezikojnë deri edhe jetën tuaj. Ndërsa nëse i mbani sytë hapur, duhet ta dini që ata do të dalin nga vendi i tyre si pasojë e presionit të fortë.
Sipas ëebMD, në një teshtitje të vetme mund të nxirren jashtë rreth 100 000 mikrobe.
Mjekët specialistë sqarojnë se gjatë teshtitjes organet e frymëmarrjes, tretjes, urinimit, si dhe zemra ndalojnë se funksionuari edhe pse koha e saj ndodh në fraksionin e sekondës.
Menjëherë pas teshtitjes, organizmi i juaj, me lejen e All-llahut, i kthehet funksionit normal sikur të mos kishte ndodhur asgjë.
Pas gjithë asaj që treguam, a mendoni se nuk duhet të falenderohet All-llahu pas çdo teshtitje…???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *