All-llahu im, Ty të takon falënderimi

” Al-llahu im, Ty të takon falënderimi, ngase Ti je drita e qiejve dhe tokës dhe çfarë ka në to; Ty të takon falënderimi ngase Ti je mbikqyrësi i qiejve dhe tokës dhe ç’farë ka në to; Ty të takon falënderimi ngase Ti je e Vërteta; premtimi Yt është i vërtete, Thënia Jote është e vërtete, takimi me Ty është i vërtete, Xhenneti është i vertete, Xhehnemi eshte i vertete, Kijameti eshte i vertete, Pejgamberët janë të vërtete dhe Muhammedi (salAllahu alejhi ue selem) është i vërtetë. All-llahu im, Ty te dorëzohem, vetëm në Ty mbështetem, Ty të besoj, Ty te pendohem , për Ty armiqësoj dhe Ti je gjykatësi im, m’i fal mëkatet që i kam bërë dhe që do t’i bëj, që i kam fshehur dhe që i kam bërë publikisht. Ti e përparon këdo dhe Ti vonon këdo . Nuk ka Zot Tjetër Perveç Teje ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *