Lutja më e mirë për nafakën

Më pyeti një njeri për lutjen/duan më të mirë për nafakën / rizkun. E dëgjova mirë dhe i thash: “përvjeli mëngët dhe fillo puno, kjo është lutja më e mirë për nafakën!”

Allahu i Madhërishëm mund ta bënte anijen e Nuhut a.s por e urdhroi atë ta bëj. Ia ndau detin në mes Musait a.s por para kësaj e urdhroi Musain a.s ta godas me shkop detin.

Edhe të zgjedhurit e Zotit i përvjelën mëngët, ti përvjelim edhe ne dhe të fillojmë të punojmë!

A. D. Islampress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *