Nëse dëshiron që 70 mijë engjëj të luten vetem për ty (HADITH)

Thotë i dërguari mëshirë për të gjtha botët -paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe familjen e tij-:
“Nuk ka ndonjë musliman që viziton një musliman në mëngjes, veçse për të do të luten 70 mijë engjëj deri në mbrëmje.

E nëse e viziton në mbrëmje, do të luten për të 70 mijë engjëj deri në agim…”.

Transmeton imam Tirmidhiu dhe e ka saktësuar imam Albani -Allahu i Madhëruar i mëshiroftë-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *